Tematy prac magisterskich 2010 PDF Drukuj

Proponowane tematy prac magisterskich


Promotor:
prof. dr hab. Stanisław Kucharski

1. Stany elektronowe jonów i rodników. Dokładny opis prostymi metodami chemii kwantowej.
2. Czy umiemy poprawnie opisać dysocjację cząsteczek?
3. Trypletowe stany podstawowe – opis teoretyczny.
4. Powierzchnie energii potencjalnej w różnych stanach elektronowych cząsteczek.
5. Dysocjatywne stany elektronowe.
6. Mechanizmy prostych reakcji w stanach wzbudzonych.


Promotor: dr hab. prof. UŚ Maria Jaworska
7. Badanie wpływu reszt aminokwasowych z otoczenia białkowego na własności centrum aktywnego enzymu syntazy acetylo-Koenzymu A. Obliczenia DFT i DFT/MM.
8. Badanie wpływu reszt aminokwasowych z otoczenia białkowego na własności enzymów grupy witaminy B12. Obliczenia DFT i DFT/MM.


Promotor: dr hab. prof. UŚ Monika Musiał
9. Krzywe energii potencjalnej dla dimerów metali alkalicznych.
10. Własności spektroskopowe dla dimerów metali alkalicznych.
11. Wyznaczanie podwójnego potencjału jonizacji dla atomów i molekuł.
12. Pośrednie zastosowanie podwójnego powinowactwa elektronowego w obliczeniach energii wzbudzeń.
13. Własności elektryczne molekuł w różnych stanach elektronowych.


Promotor: dr hab. Rafał Podeszwa
14. Oddziaływania małych cząsteczek.
15. Rozkład energii odziaływania na fizyczne składowe.
16. Własności oddziaływań układów pi-elektronowych.
17. Oddziaływania grafenu, półprzewodnika przyszłości.
18. Komputerowe modelowanie kryształów.
19. Modelowanie jak krystalizuje paracetamol.
20. Nowe metody badania oddziaływań międzycząsteczkowych.
21. Oddziaływania międzycząsteczkowe dla nanoukładów.
22. Modelowanie klastrów molekularnych.
23. Trzy oddziaływujące cząsteczki, czyli kiedy całość to nie suma par.
24. Modelowanie własności wody.
25. Oddziaływania cząsteczek o znaczeniu biologicznym.


Promotor: dr hab. Tadeusz Pluta
26. Teoretyczne wyznaczanie polaryzowalności dynamicznej cząsteczek organicznych z wykorzystaniem funkcjonałów gęstości z poprawioną częścią wymienną dla dużych odległości.
27. Teoretyczne wyznaczanie statycznych własności elektrycznych wyższego rzędu cząsteczek elektrycznych z wykorzystaniem funkcjonałów gęstości z poprawioną częścią wymienną dla dużych odległości.


Promotor: dr Joachim Włodarz
28. Oprogramowanie typu open source dla potrzeb chemii obliczeniowej.

 
Zakład Chemii Teoretycznej created by Lukas Lupa
SiteGround web hosting Joomla Templates
Designed by SiteGround web hosting
Ta strona używa plików COOKIES.
Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień COOKIES w przeglądarce.
pokaż szczegóły