Tematy prac licencjackich 2010/2011 i 2011/1012 PDF Drukuj

Proponowane tematy prac licencjackich

Rok akademicki 2010/2011 i 2011/2012


Promotor: prof. dr hab. Stanisław Kucharski

1. Wyznaczanie stabilnych konformacji wybranych cząsteczek.
2. Wyznaczanie optymalnej geometrii cząsteczek organicznych w stanie podstawowym.
3. Energie wzbudzeń elektronowych cząsteczek zawierających wiązania wielokrotne.
4. Własności elektryczne małych molekuł w stanach wzbudzonych.
5. Poszukiwanie wzbudzonych stanów dysocjatywnych.
6. Precyzyjne wyznaczanie energii wzbudzeń w jonach dodatnich molekuł występujących w przestrzeni międzygwiezdnej.


Promotor: dr hab. prof. UŚ Maria Jaworska
7. Fotochemia związków organicznych. Widma elektronowe filtrów UV.
8. Struktura i reaktywność kompleksów rutenu i żelaza z CO i NO o znaczeniu w biologii i medycynie.
9. Fotochemia związków organicznych. Widma elektronowe związków właściwościach fotochromowych.
10. Podwójne powinowactwo elektronowe w obliczeniach energii wzbudzeń dla atomów i molekuł.


Promotor: dr hab. prof. UŚ Monika Musiał 
11. Wyznaczanie powinowactwa elektronowego związków organicznych zawierających heteroatomy.
12. Wyznaczanie potencjałów jonizacji cząsteczek.
13. Krzywe energii potencjalnej dla cząsteczek dwuatomowych w różnych stanach elektronowych.
14. Optymalizacja geometrii cząsteczek w stanach zjonizowanych.
15. Podwójny potencjał jonizacji w obliczeniach energii wzbudzeń dla atomów i molekuł.
16. Podwójne powinowactwo elektronowe w obliczeniach energii wzbudzeń dla atomów i molekuł.


Promotor: dr Tadeusz Pluta
17. Wyznaczanie stałych przesunięcia chemicznego NMR związków organicznych.
18. Nieliniowe własności optyczne i elektryczne związków organicznych.


Promotor: dr Joachim Włodarz
19. Oprogramowanie typu open source dla potrzeb chemii obliczeniowej.


Uwaga! W ramach każdego tematu istnieje możliwość realizacji od jednej do czterech prac licencjackich.

 
Zakład Chemii Teoretycznej created by Lukas Lupa
SiteGround web hosting Joomla Templates
Designed by SiteGround web hosting
Ta strona używa plików COOKIES.
Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień COOKIES w przeglądarce.
pokaż szczegóły